ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

AKTUALNOŚCI

16-08-17 MINIMALNE WYNAGRODZENIE LEKARZY I INNYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH
W dniu 16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.
28-08-17 ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA TYM RAZEM W OGÓLNYCH WARUNKACH UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
28-08-17 OGÓLNE WARUNKI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W „SIECI SZPITALI”
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
15-09-17 NOWE STAWKI OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe maksymalne stawki opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Kształtują się one następująco.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska